Mixologist

Připravujeme pro Vás nový zážitek

Mixologist je moderní barový catering, ktorý klade důraz na čerstvost surovin, nápaditost coktailů a individuálni přistup k zákazníkům. Drink Different není jen naše kredo, ale věc kterou může zážit každý.